CHP’li Yüceer, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kanununu eleştirdi

CHP PM Üyesi, Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, TBMM Genel Kurulu’nda, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifin görüşmeleri sırasında bir konuşma yaptı. Kanun teklifinin sekizinci maddesi üzerinde söz alan Dr. Candan Yüceer, şunları söyledi:
ŞİDDETSİZ BİR TOPLUM ANCAK VE ANCAK EŞİTLİKÇİ, ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU POLİTİKALARLA OLUR: Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin çok ağır şartlara ulaştığı dönemde İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık, 6284'ü unuttuk, Medeni Kanun'u, nafakayı ve sağlık çalışanlarını hedefe koyduk ama ‘Sorunla ilgileniyoruz, çözmeye çalışıyoruz’u gösterme yoluyla eleştirilerin önüne geçmeye ve zevahiri kurtarmaya çaba göstermek için hazırlanan bir teklif. ‘Müjde’ diyerek, ‘Reform’ diyerek önümüze getirilen bu teklif ne eril şiddetin tanımını yapıyor ne toplumsal cinsiyet eşitliği diyebiliyor ne kadın cinayeti diyebiliyor ne eril şiddetin sebeplerini ortaya koyabiliyor ne 6284'e ne de Şiddeti Önleme Eylem Planı'na atıf yapabiliyor. Şiddetin sebebinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu belirtmeden, teşhisi doğru koymadan nasıl sonuç alacaksınız, nasıl sorunu çözeceksiniz? Cezaların alt sınırında sadece göstermelik artırımlara giderek mevzuatta olan ama uygulanmayan ısrarlı takibi kanuna yazarak maalesef sorunları çözemezsiniz, reform yapamazsınız. Şiddetsiz bir toplum ancak ve ancak eşitlikçi, önleyici ve koruyucu politikalarla olur. Eğer zihniyet değişmezse maalesef hiçbir şey değişmez.
KADINA VE ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA KANUNLARIMIZDA HÂLÂ İNDİRİM MADDELERİNİN OLMASI UTANÇ VERİCİ: Teklifin öne çıkarılan maddelerinde biri Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi; hemen hemen tüm kadına yönelik şiddet vakalarında kullanılan takdiri indirim maddesini düzenliyor. Failin fiilden sonraki ve yargılama süresindeki tavırlarında artık ‘somut pişmanlık’ ve ‘samimi pişmanlık’ ibaresi aranacak. Çocuklarının gözü önünde boğazı kesilen kadınlar... Elli yerinden bıçaklamış katil ama sonra ‘Üzgünüm, pişmanım, keşke yapmasaydım’ dedi diye, yarasının üzerine bastı diye, ambulans çağırdı diye indirim alacak. Allah aşkına, hangi özür, hangi pişmanlık annelerini çocuklarına, çocuklarını da annelerine geri getirebilir? Kadına ve çocuklara karşı işlenen suçlarda kanunlarımızda hâlâ indirim maddelerinin olması utanç verici maalesef.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN BİRÇOĞUNUN BAŞLANGICINDA ISRARLI TAKİP VAR: Teklifte en önemli yenilik olarak gösterilen bir diğer şey, ısrarlı takibin Ceza Kanunu'nda ayrı bir suç olarak tanımlanması. 6284 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinde ve uygulama yönetmeliğinde olan ama uygulanmayan, bugüne kadar yok sayılan, benim de iki buçuk yıl önce kanun teklifi verdiğim ısrarlı takip... Hâlâ bu yasal boşluk doldurulmadı. On yıl böyle geçti, böyle geçtiği için, maalesef, mevzuatta olup görmezden gelindiği için on binlerce kadın mağdur edildi. Eziyet suçu bu madde bağlamında ısrarlı takip olarak değerlendirilmediği için de maalesef binlerce kadın hayattan koparıldı. Bizler ısrarlı takibin aslında kötü niyetin bir göstergesi olduğunu biliyoruz. Kadına yönelik şiddetin, cinayetlerin birçoğunda, cinsel suçların birçoğunun başlangıcında ısrarlı takip olduğunu biliyoruz ama verilen cezalar, maalesef, ceza ertelemesi kapsamında olan cezalar ve maalesef yatarı olmadığı için de caydırıcılığı olmayan, tam tersi, cezasızlık algısını da pekiştirecek şeyler. Ayrıca eski eş ve eş olduğunda ancak cezalar artırılıyor. Bu şekliyle de olmayacaktır. Bu tür göstermelik düzenlemelerin uygulanmasının kadınlara bir faydası yok. Yapılacak tek şey: 11'inci yılını kutladığımız ve ‘Nice yaşlara’ dediğimiz İstanbul Sözleşmesi'nin bir an önce uygulanması.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol