İl Genel Meclisi Olağanüstü Toplanıyor

12-19 Eylül 2022 tarihlerinde Balkanlar ve Orta Avrupa turuna çıkacak İl Genel Meclisi üyeleri gezi öncesi 31 Ağustos’ta olağanüstü gündemle toplanıyor. 27 maddelik bir gündemi ele alacak İl Genel Meclisi’nin görüşeceği konular arasında 2023 Yılı Yatırım Programı taslağı, hasarlı bazı köprülerin onarımı gibi konular bulunuyor. 

12-19 Eylül 2022 tarihlerinde Balkanlar ve Orta Avrupa turuna çıkacak İl Genel Meclisi üyeleri gezi öncesi 31 Ağustos’ta olağanüstü gündemle toplanıyor. 27 maddelik bir gündemi ele alacak İl Genel Meclisi’nin görüşeceği konular arasında 2023 Yılı Yatırım Programı taslağı, hasarlı bazı köprülerin onarımı gibi konular bulunuyor. Saat 10.00'da İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda biraraya gelecek olan üyeler şu gündem maddelerini görüşecek;
1. Yoklama.
2. Ağustos ayı 5. birleşimine ait tutanak özetlerinin okunması.
3. İl Özel İdaresinin 18/08/2022 tarih ve 27957 sayılı yazısı ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereği hazırlanan 2023 Yılı Yatırım Programı taslağı teklifinin görüşülmesi.
4. İl Özel idaresinin 09/08/2022 tarih ve 27366 sayılı yazısı ile, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Teknik Elemanlarınca mahallinde yapılan incelemelerde Merkez îlçe Kavakdere, Lüleburgaz İlçesi Turgutbey ve Sarımsaklı köprülerinde meydana gelen hasarlardan dolayı, Köy yolu ağında trafik güvenliği ve mevcut köy yollarının korunması amacıyla bahsi geçen köprülerin yapımına ihtiyaç olduğu tespit edildiğinden, Merkez İlçe Kavakdere Köprüsü için 7.139.952,00-TL., Lüleburgaz İlçesi Turgutbey Köprüsü için 6.610.002-TL., Lüleburgaz İlçesi Sarımsaklı Köprüsü içinde 1.626.322,00-TL. olmak üzere toplam 15.376.276,00 TL. ödeneğin 2022 yılı Ek Bütçeden tahsis edilerek yatırım programlarına dahil edilmesi teklifinin görüşülmesi.
5. İl Özel idaresinin 17/08/2022 tarih ve 27841 sayılı yazısı ile, ilimiz Lüleburgaz İlçesi, Müsellim Köyü Muhtarlığı'nın bila tarihli yazısı ve 30.07.2022 tarih ve 41 karar sayılı Muhtarlık kararına istinaden; köy yerleşik alan sınırının yeniden tespit edilmesi teklifinin görüşülmesi.
6. İl Özel İdaresinin 12/08/2022 tarih ve 27659 sayılı yazısı ile, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi ve 10.06.2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin" 13'üncü maddesi gereğince; Boş durumda bulunan 1 adet İşçi unvanlı kadronun iptal edilerek 1 adet Operatör unvanlı kadro ile değiştirilmesi ile ilgili (VI) sayılı sürekli işçi kadro değişikliği cetveli yazı ekinde gönderilmiş olup, konunun görüşülerek, karara bağlanması teklifinin görüşülmesi.
7. İl Özel İdaresinin 22/08/2022 tarih ve 28079 sayılı yazısı ile, İdaremiz Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'nün iş yoğunluğunun fazla olması nedeniyle, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde takip edilerek yürütülmesi amacıyla; 09.06.2022 Tarih ve 270 Sayılı Meclis Kararı ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü açılmış olup, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü altında bulunan Su Temini İşleri ve Hizmetleri tertiplerdeki ödeneklerin Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne aktarılması teklifinin görüşülmesi.
8. İl Özel İdaresinin 22/08/2022 tarih ve 28082 sayılı yazısı ile, İdaremiz Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'nün iş yoğunluğunun fazla olması nedeniyle, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde takip edilerek yürütülmesi amacıyla; 02.03.2022 Tarih ve 97 Sayılı İl Genel Meclis Kararı ile Müdürlüğümüz Bütçesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü açılmış olup, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü altında bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Projesi tertibindeki ödeneğin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne aktarılması teklifinin görüşülmesi.
9. İl Özel İdaresinin 22/08/2022 tarih ve 28073 sayılı yazısı ile, İlimiz Vize ilçesi, Develi köyü Muhtarlığının 29.07.2022 tarih ve 2022/28 sayılı kararında, mevcut köy yerleşim alanının yetersiz kaldığı belirtilmekte ve köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi teklifinin görüşülmesi.
10. İl Özel İdaresinin 23/08/2022 tarih ve 28191 sayılı yazısı ile, İlimiz ,Vize İlçesi Okçular Köyü'nün köy yerleşik alan sınırın yeniden tespiti için 07.09.2016 tarih ve 256 sayılı il Genel Meclis Kararı alındığı, kararda; yerleşik alan sınırının yeniden tespit edilmesine karar verildiği, fakat karar metninde "onaylandığı" ibaresinin yer almadığı anlaşılmıştır. İdaremiz ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yapılan yazışmalarda yapılmak istenen yapı ve tesislere ilişkin 5403 sayılı yasa kapsamında İl Genel Meclis Karar tarihleri önem arz etmekte olup, kurum görüşlerini etkilemekte, olumsuz veya olumlu sonuçlanmasına sebep olabilmektedir. Yukarıda açıklanan İl Genel Meclis Karar metninde "onaylandığı" ibaresinin bulunmaması nedeniyle; söz konusu Okçular Köyü yerleşik alan sınırı dahilindeki taşınmazlara ilişkin yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık ve/veya hataya sebep olunmaması, mağduriyetlerin oluşmaması bakımından; Okçular Köyü köy yerleşik alan sınırında değişiklik yapılmaksızın; yukarıda açıklanan tarihler de belirtilmek suretiyle söz konusu yerleşik alan sınırının "onaylandığına" dair İl Genel Meclis Kararı alınmasına ilişkin telifin görüşülmesi.
11. İl Özel idaresinin 23/08/2022 tarih ve 28194 sayılı yazısı ile, 12.06.2013 tarih ve 2956 sayılı içişleri Bakanlığı - İller İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında; İlimiz Demirköy İlçesi Avcılar Köyü içerisinde yer alan Palivor Çiftliği adlı yerleşim yerinin Avcılar Köyünün bağlısı olarak tescilinin 06.06.2013 tarihli ve 2876 sayılı onay ile uygun görüldüğü bildirilmiş, anılan köy bağlısının yerleşik alan sınırı Tarım Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2016 tarih ve 3615-50197 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Ayrıca konu ile ilgili 05.12.2013 tarih ve 287 sayılı il Genel Meclis Kararı'nın da bulunduğu, yerleşik alan sınırının tespit edilmesine karar verildiği, fakat karar metninde "onaylandığı" ibaresinin yer almadığı anlaşılmıştır. İdaremiz ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yapılan yazışmalarda yapılmak istenen yapı ve tesislere ilişkin 5403 sayılı yasa kapsamında İl Genel Meclis Karar tarihleri önem arz etmekte olup, kurum görüşlerini etkilemekte, olumsuz veya olumlu sonuçlanmasına sebep olabilmektedir. Yukarıda açıklanan İl Genel Meclis Karar metninde "onaylandığı" ibaresinin bulunmaması nedeniyle; söz konusu Palivor Çiftliği yerleşik alan sınırı dahilindeki taşınmazlara ilişkin yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık ve/veya hataya sebep olunmaması, mağduriyetlerin oluşmaması bakımından; Avcılar Köyü'nün Palivor Çiftliği bağlısı için belirlenen köy yerleşik alan sınırında değişiklik yapılmaksızın; yukarıda açıklanan tarihler de belirtilmek suretiyle söz konusu yerleşik alan sınırının "onaylandığına" dair İl Genel Meclis Kararı alınmasına ilişkin telifin görüşülmesi.
12. İl Özel İdaresinin 23/08/2022 tarih ve 28195 sayılı yazısı ile, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Tatarköy Köyü'nün yerleşik alanının tespit edilmesine ilişkin 05.07.2013 tarih ve 179 sayılı İl Genel Meclis Kararı'nın alındığı, kararda; yerleşik alan sınırının tespit edilmesine karar verildiği, fakat karar metninde "onaylandığı" ibaresinin yer almadığı anlaşılmıştır. İçişleri Bakanlığı - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 29.04.2016 tarihli Olur'u ile Tatarköy Köyü'nün yerleşik alan tespitine ilişkin kamu yararı kararı alındığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2016 tarih ve 3614-50196 sayılı yazıları ile yerleşik alan tespiti talebinin uygun görüldüğü de tespit edilmiştir. İdaremiz ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yapılan yazışmalarda yapılmak istenen yapı ve tesislere ilişkin 5403 sayılı yasa kapsamında İl Genel Meclis Karar tarihleri önem arz etmekte olup, kurum görüşlerini etkilemekte, olumsuz veya olumlu sonuçlanmasına sebep olabilmektedir. Yukarıda açıklanan İl Genel Meclis Karar metninde "onaylandığı" ibaresinin bulunmaması nedeniyle; söz konusu Tatarköy Köyü yerleşik alan sınırı dahilindeki taşınmazlara ilişkin yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık ve/veya hataya sebep olunmaması, mağduriyetlerin oluşmaması bakımından; Tatarköy Köyü'nün köy yerleşik alan sınırında değişiklik yapılmaksızın; yukarıda açıklanan tarihler de belirtilmek suretiyle söz konusu yerleşik alan sınırının "onaylandığına" dair İl Genel Meclis Kararı alınmasına ilişkin telifin görüşülmesi.
13. İl Özel idaresinin 23/08/2022 tarih ve 28193 sayılı yazısı ile, ilimiz Demirköy ilçesi Sarpdere köyü yakınlarında bulunan "Dupnisa Mağarası" önüne yapılan otoparka park eden araçlardan 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 42'nci maddesinin (d) fıkrası gereğince; Bu sebeple; 10/06/2019 tarih ve 211 sayılı İl Genel Meclisi Kararı gereği binek araçlar için 5,00-TL, minibüsler için de 15,00-TL, otobüsler için 20,00-TL Otoparka park ücreti alınması kararlaştırılmıştır. Dupnisa Mağarası otoparkının işletilmesi İdaremizce yeniden başlatılmış olup, Bu sebeple ziyarete gelenlerden alınacak otopark ücretlerinin 2022-2023 yılları için yeniden revize edilmesi ve bundan sonraki dönemler ait Otopark Giriş Ücretlerinin belirlenmesi için İl Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi.
14. İl Genel Meclisinin 02/08/2022 tarih ve 337 sayılı kararına istinaden; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Yündalan Köyü, 119 ada 260, 262 ve 263 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
15. İl Genel Meclisinin 02/08/2022 tarih ve 338 sayılı kararına istinaden; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Yündalan Köyü, 118 ada 68 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
16. İl Genel Meclisinin 03/08/2022 tarih ve 341 sayılı kararına istinaden; İdaremiz emrinde görev yapan ve dolu kadro cetvelinde ismi belirtilen personellerin bulunduğu kadroda bekleme süresini doldurmuş olması ve müktesep derecesi olması sebebiyle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince, dolu kadro derece değişikliğinin yapılması gerekmektedir. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, III Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtildiği üzere, adı geçen personellerin dolu kadro derece değişikliği yapılması hakkında "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
17. İl Genel Meclisinin 03/08/2022 tarih ve 346 sayılı kararına istinaden; ilimiz Pehlivanköy İlçesi, Akarca Köyü'nün Muhtarlığının 17.06.2022 tarih ve 2022/6 sayılı yazısı ile 2022/8 sayılı Muhtarlık kararında; Akarca Köyü'nün köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
18. İl Genel Meclisinin 03/08/2022 tarih ve 353 sayılı kararına istinaden; İlimiz, Merkez ilçe, Üsküpdere köyü Muhtarlığının 01.04.2022 tarih ve 19 sayılı kararında, mevcut köy yerleşim alanının yetersiz kaldığı belirtilmekte ve köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
19. İl Genel Meclisinin 05/08/2022 tarih ve 374 sayılı kararma istinaden; 2022 Yılı Bütçesi ile Muhtelif tertiplere ayrılan ödeneğin yılı içinde ihtiyaçları karşılayamayacağı anlaşılmış olup, aciliyet gerektiren alanlarda kullanılmak üzere, ilişikte sunulan Mali Durum Tablosu ile belirlenen İdaremize ait öz nakitle beraber yılı içinde elde edeceğimiz gelir fazlalığının birlikte değerlendirilip, 2022 yılı içinde Ek Ödenek olarak verilmesine ihtiyaç duyulduğundan, 27 Mayıs 2016 tarih ve 29724 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğrnin 37'nci maddesi gereğince; İdaremizin 2022 yılı içinde elde edeceğimizi tahmin ettiğimiz gelir fazlası 11.000.000,OO.-(OnbirmilyonTürklirası) Ek Ödenek olarak 2022 Yılı İl Özel İdaresi Gelir-Gider Bütçesine ilave edilmesiyle, Gider Bütçesinde ilişikte sunulan Gerekçe Raporunda ve Aktarım Yapılacak Ödenekler Listesine göre dağıtılması hakkında "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
20. İl Genel Meclisinin 05/08/2022 tarih ve 375 sayılı kararına istinaden; Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünün E.87096512-157.02.07.99 sayılı yazısı ile ilimizde sunulan sağlık hizmetlerine katkı sağlayacak faaliyetleri paydaş kurum ve kuruluşlar ile ortak proje çalışmaları yaparak sürdürdüğünü, bu çalışmalarını daha verimli yapabilmek ve paydaşlarla iş birliğini geliştirmek için İdaremize ait İl Özel İdaresi İşhanı Binası zemin kat no:5'te bulunan 47,00 m2 yüzölçümlü 1 (bir) adet işyerini ihtiyaç duydukları belirterek bedelsiz tahsisini talep etmekte olup, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f ve 64/d maddeleri gereğince; Kırklareli Merkez, Karakaş Mahallesi, İstiklal Caddesi, Özel İdare İşhanı Binası zemin kat no: 5'te bulunan 1 (bir) adet bağımsız işyerinin bedelsiz olarak yakıt ve diğer giderlerinin kendileri tarafından karşılanmak üzere ve İdaremizce ihtiyaç duyulduğunda şartsız ve koşulsuz iade olunması kaydıyla Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile tahsis süresinin yirmi beş (25) yılı geçmemek üzere belirlenmesi "İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
21. İl Genel Meclisinin 05/08/2022 tarih ve 376 sayılı kararına istinaden; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakoç Köyü, 116 ada 10 parsel numaralı taşınmazın İdaremiz adına ön tahsisi yapıldığı, İdaremizce söz konusu parsel numaralı taşınmaz üzerinde Güneş Enerji Santrali yapılması düşünüldüğünden "Enerji Üretim Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
22. İl Genel Meclisinin 05/08/2022 tarih ve 378 sayılı kararına istinaden; Kırklareli İli Demirköy İlçesi, Avcılar Köyü, 101 ada, 24 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
23. İl Genel Meclisinin 05/08/2022 tarih ve 379 sayılı kararına istinaden; Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, Boztaş Köyü, 102 ada 91 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
24. İl Genel Meclisinin 05/08/2022 tarih ve 380 sayılı kararına istinaden; Kırklareli ili, Demirköy İlçesi, Beğendik Köyü, 119 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. (H.Murat Taner)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol